top of page
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

ציון

:כמה פרטים על לאפה אחת
ציון, כלב בית טוב לב בן כ-9 שנים.
עדין, מתמסר מתלטף.
נפלא עם אנשים וילדים ומסתדר עם כל הכלבים.
מחונך לצרכים, מחוסן, משובב ומסורס.
נאלץ לעזוב את ביתו בגלל טרגדיה משפחתית.
זכר
מעל שנה
בינוני/ת
קחו אותי הביתה
bottom of page