top of page

לכשכש עם הכלב

״לכשכש עם הכלב״ היא תכנית הסברה לתלמידי בית ספר המתמקדת בקשר בין בני אדם לבעלי החיים ופועלת לעידוד חמלה, סובלנות ואהבת בעלי חיים תוך הבנת צרכיהם ודאגה לרווחתם.

מטרת התכנית הינה לחשוף לתלמידים את עולם בעלי החיים הנטושים בישראל ואת מסלול חייהם של כלבים וחתולים מרגע היוולדם לחיי רחוב ועד למציאת הבית המיוחל. בהדרכה יכירו התלמידים את פעילות העמותה באמצעות סיפורים שונים מחיי בית המחסה של העמותה וילמדו כיצד כל אחד מהם יכול להשפיע, לקחת אחריות ולעזור לבעלי החיים בקהילה.

התכנית נבנתה על ידינו בצער בעלי חיים רמת גן והסביבה והיא רשומה במאגר ״תכניות חינוכיות חיצוניות״ של משרד החינוך.

לפרטים נוספים פנו אלינו במייל nurit@spca.org.il

או באמצעות הטופס:

לפרטים על התכנית
bottom of page