top of page
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

טוי

:כמה פרטים על לאפה אחת
טוי, תחש מעורב אנרגטי בן שנתיים וחצי.
מתלטף, מחבק ומתמסר.
נפלא עם ילדים ומסתדר עם כל הכלבים.
מחוסן, משובב ומסורס.
זקוק לבית ספורטיבי שישקיע בפריקת אנרגיה יומית.
זכר
מעל שנה
בינוני/ת
קחו אותי הביתה
bottom of page