top of page
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

דאלי

:כמה פרטים על לאפה אחת
דאלי, כלב עדין בן 7 שנים.
חברותי ומתמסר שרגיל לחיים בבית.
מסתדר עם כלבים אחרים.
רמת אנרגיה בינונית.
לא מתאים לבית עם תינוק.
מחונך לצרכים, מחוסן, משובב ומסורס.
זקוק לבית עם מאמץ שעובד מהבית או עם כלב נוסף.
זכר
מעל שנה
בינוני/ת
קחו אותי הביתה
bottom of page