top of page
Logo_120x150%20-%20Heb_New%20White_edite

פיתחו את הלב

התרומה שלכם היא העתיד שלהם!

יותר משישים שנה שאנו פועלים להצלתם של עשרות אלפי כלבים וחתולים נטושים ולמציאת בית חם עבורם. בכל שנה אנו משקיעים מאות אלפי שקלים בטיפולים רפואיים, סירוס ועיקור כלבים וחתולים, שיקום התנהגותי לכלבים ובמזון וציוד לרווחתם.

חרתנו על דגלנו את עיקרון "אי-המתת בעלי חיים", וכל בעלי החיים שלנו זוכים לתקווה חדשה לחיים.

העמותה שמה דגש על מעורבות קהילתית, חינוכית והתנדבותית רחבה ומפעילה הרצאות חינוך בבתי הספר ותכנית שנתית להעצמת בעלי צרכים מיוחדים ובני נוער בסיכון.

התרומות שלכם מסייעות לנו בתפעול בית המחסה, דאגה לרווחתם וצרכיהם של בעלי החיים, להרחבת הפעילות החינוכית שלנו ולהגשמת החזון הקהילתי שאתם ואנחנו כל כך מאמינים בו.

*צער בעלי חיים ר"ג והסביבה היא עמותה רשומה, והתרומה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46.

לתרומה בכרטיס אשראי

אירעה שגיאה.

נא לבחור סכום לתרומה

PayPal
לתרומה
bottom of page