top of page
חיפוש

להתנדב עם כל הלב

כל מתנדב או מתנדבת חדשים שמגיעים מחממים לנו את הלב, ועל אחת כמה וכמה שמדובר בבני נוער בתקופת בגרויות, שבוחרים להשקיע מזמנם ומרצם עבור בעלי החיים שלנו. הניסיון בעמותה לימד אותנו שבני נוער שמגיעים להתנדב במסגרת פרויקט מחויבות אישית מטעם בית הספר או במסגרת אחרת הופכים להיות אנשים טובים יותר, רגישים יותר לזולת ובפרט לחלש ובהמשך מהווים שגרירים שלנו מחוץ לכתלי בית המחסה.החינוך הוא ערך חשוב ומרכזי בעמותה. חינוך לחמלה, הבנת היכולת שקיימת לכל אחד מאיתנו להשפיע על גורל בעלי החיים וקידום ערכי הסובלנות והדאגה לחלש הם חלק מהמטרות שמהוות נר לרגלנו בפעילות העמותה. אנחנו גאים בבני הנוער שהגיעו להתנדב במסגרת פרויקט WOW של קוקה קולה וחלקו את פניה היפה של ישראל בכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות ובאתר YNET ב-20/6/2018Comments


bottom of page